Polityka prywatności – PL

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Firmę Miraż Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Brodlu, ul. Biesiadna 4, 32-566 Alwernia, posiadającą stronę internetową www.mirazpoland.com (dalej „Firma” lub „my”).

 

1.Definicje:

 

 • „Dane osobowe” – oznaczają informacje, które identyfikują lub mogą identyfikować osobę fizyczną, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

 

 • „Polityka Prywatności” – oznacza niniejszy dokument, który określa zasady przetwarzania danych osobowych.

 

 • „Strona internetowa” – oznacza witrynę internetową dostępną pod adresem www.mirazpoland.com.

 

2. Gromadzenie danych osobowych:

 

 • Firma może gromadzić dane osobowe od użytkowników Strony internetowej w trakcie korzystania z jej usług, w tym podczas wypełniania formularzy kontaktowych, zamawiania produktów lub subskrybowania newslettera.

 

 • Dane gromadzone mogą obejmować imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje niezbędne do obsługi zapytań, zamówień lub innych usług.

 

3. Cel przetwarzania danych:

 

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia komunikacji i obsługi klienta oraz w celach marketingowych, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

 

 • Dane mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia umów, zgodnie z przepisami prawa.

 

4. Przekazywanie danych:

 

 • Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

 

5. Bezpieczeństwo danych:

 

 • Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem.

 

6. Prawa użytkowników:

 

 • Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą także wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 

 • W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail krakow@wp.pl

 

7. Cookies:

 

 • Strona internetowa może korzystać z plików cookies w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami cookies w przeglądarce.

 

8. Zmiany w Polityce Prywatności:

 

 • Polityka Prywatności może być aktualizowana w celu dostosowania do zmian w przepisach prawnych lub procedurach firmy. Aktualna wersja będzie dostępna na Stronie internetowej.

 

9. Kontakt:

 

 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem Brodła ul. Biesiadna 4, 32-566 Alwernia.